• WS-01218水晶立方體金屬片水晶獎盃

WS-01218


材質:彩虹琉璃+水晶+水晶配件+金屬
WS-01218水晶立方體金屬片水晶獎盃

  • 型 號: WS-01218
  • 尺寸: 7x7x27cm
  • 回饋紅利點數: 145
  • NT2,900

  • 可使用紅利點數: 2900

選項及配件: